Abonentams ir vartotojams
UAB „Dzūkijos vandenys” darbuotojams
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
Dažnai užduodami klausimai
Kitos paslaugos
ES projektai
Viešieji pirkimai
Siūlome darbą
Klausimai - atsakymai
Prašymo formos

Paros informacija
2018-04-22 Alytuje:

Patiekta
vandens m3

7 590

Išvalyta
nuotekų m3

9 600

Įvyko gedimų
vandentiekio tinkluose
  

–

Įvyko gedimų nuotekų
tinkluose
 

– 


    Geriamojo vandens kokybė»
 
Pagrindinis Svetainės medis El.paštas
2018-03-09 15:40:00
KVIEČIAME NEMOKAMAI PRISIJUNGTI PRIE CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TINKLŲ

      Alytaus miesto gyventojai, dar neprisijungę prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų, iki 2018 metų kovo pabaigos raginami pasinaudoti puikia galimybe tai padaryti nemokamai!
      Pagal dotacijos teikimo sutartį, sudarytą tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Aplinkos ministerijos, Alytaus miesto privačių namų sektoriaus nuotekų tvarkymo būklės gerinimui įgyvendinti skirta 72 800 Eur dotacija (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos), Alytaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojusi už projekto įgyvendinimą iš savo biudžeto sumokėti 31 200,0 Eur.
      Pagal minėtą sutartį, iki 2018-12-31 prie miesto nuotekų tvarkymo sistemos turi būti prijungta ne mažiau kaip 80 privačių namų (tarp jų ne mažiau 18 privačių namų, kuriuose gyvena asmenys, gaunantys piniginę socialinę paramą) ir sudarytos atitinkamos nuotekų tvarkymo sutartys.

       Prašymai priimami iki 2018 m. balandžio pabaigos!
      Prašymus pateikti prašome bendrovės „Dzūkijos vandenys“ Inžineriniame-gamybiniame skyriuje (Pulko g. 75, Alytus, tel. 8 700 55510, darbo laikas 7.30–16.00 val., pietūs 11.30–12.00 val.).
       Reikalingi dokumentai:
      1. Nustatytos formos prašymas (www.vandenys.lt) dėl prisijungimo sąlygų išdavimo;
      2. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
      3. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
      4. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas.

     Kriterijai, kuriais vadovaujantis privatūs namai įtraukiami į projektą (kriterijai patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus):
      1. Pirmiausiai į projektą įtraukiami privatūs namai, kurių savininkas (-ai) gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.
      2. Kiti kriterijai, kuriais vadovaujantis privatūs namai įtraukiami į projektą eilės tvarka:
      2.1. savininkui (-ams) projekto įgyvendinimo metu yra suėjęs pensinis amžius;
      2.2. savininkas (-ai) yra neįgalus (-ūs) asmuo (-ys);
      2.3. savininkas (-ai) iki projekto įgyvendinimo pradžios yra prisijungęs prie miesto centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos ir sudaręs atitinkamą sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo;
      2.4. savininkas (-ai) iki projekto įgyvendinimo pradžios turi parengtą ir suderintą privačiame sklype esančios buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techninį projektą;
      2.5. savininkas vienas augina nepilnametį vaiką;
      2.6. savininkas (-ai) augina 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų;
      2.7. savininkas (-ai) iki projekto įgyvendinimo pradžios teisės aktų nustatyta tvarka yra gavęs (-ę) projektavimo sąlygas privačiame sklype esančios buitinių nuotekų infrastruktūros sujungimo su centralizuota buitinių nuotekų infrastruktūra techniniam projektui rengti.
      Bendrovė pagal gyventojų pateiktus prašymus ir aukščiau nurodytus kriterijus sudarys į projektą įtraukiamų namų sąrašą ir susisieks su jų savininkais.

       Neįgaliųjų dėmesiui! Norint pasinaudoti šiuo projektu neįgaliuosius, neturinčius galimybės atvykti į įmonę, prašome skambinti tel. 8 700 55510 ir susitarti dėl abipusiai patogaus laiko, kada bendrovės atstovai atvyktų į namus ir padėtų parengti reikiamus dokumentus.

      Projekto lėšomis bus įrengta buitinių nuotekų tinklo atšaka iki privataus gyvenamojo namo (gyventojo sutikime nurodytoje vietoje) ir sujungta su esamu buitinių nuotekų išleistuvu arba paklota tinklo atšaka bus sujungta su esama privataus gyvenamojo namo buitinių nuotekų išgriebimo duobe (septiniu šuliniu). Vieno būsto prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų skirta 1300 Eur su PVM.

 
UAB „Dzūkijos vandenys”
Adresas Pulko g. 75,
LT-62135 Alytus
Tel. (8 315) 73 470
Faks. (8 315) 55 586
El. paštas dzukvand@vandenys.lt
Klientų ir interesantų aptarnavimas
Tel. (8 700) 55 510
(visą parą)
DARBO LAIKAS: Pr A T K P Š S
7.30 - 16.00 nedarbo diena
(pietų pertrauka 11.30 – 12.00)